STØTTEMEDLEMSKAP I FATTIGHUSET

STØTTEMEDLEMSKAP

Fattighuset i Oslo ønsker å gjøre hverdagen lettere.

Hjelp oss å utgjøre en forskjell

Støtt oss gjennom støttemedlemskap på

kontonr: 1503 23 49002

Vi gir også støttemedlemmer mulighet til å øremerke bidraget.

På forhånd takk!

Dette er områder hvor vi ønsker å gjøre en forskjell:

  1. Tannhelsetjeneste: Fraværet av tenner bearbeider maten elendig. Dette medfører dårligere næringsopptak, og videre en svakere helse. Vær med, gi de det angår smilet tilbake.

 

  1. Rådgivning/ Juridiske tjenester: Å erfare urett er sårt, og vondt verre uten økonomiske muskler. Vi vil ha likhet for loven, og bidra med å styrke de ressurssvakes rettssikkerhet.

 

  1. Velferdstilbud: Vi tilbyr en rekke gratis tjenester, mat, klær, litteratur, reiser med mer. Vi hører de positive tilbakemeldingene, og ønsker å bedre tilbudene.

 

  1. Sosialpolitisk arbeid: Det er nødvendig å gi problematikken rundt fattigdom en stemme. Et utvalg skal i samarbeid med andre gjøre sitt for å fremme budskapet.

 

  1. Akutt økonomisk nød: En uforutsett regning kan få alvorlige konsekvenser for den økonomisk svake. En håndsrekning på et par – tre tusen kroner, kan være nok til å stabilisere situasjonen. Engasjer deg i tiltak som fungerer og gleder.

 

  1. Fattighuset: Vi har løpende kostnader i forbindelse med drift. Bevilgninger og donasjoner holder det hele i gang.